Styrelse
     

Ordförande:

  Eva Köhlström 0706-38 36 32
Sekreterare:
  Ulla-Britt Norberg 0763-45 00 43
Kassör:
  Joachim Siesing 0709-56 37 41
Suppleant:
Roland Siesing
Adress:
Ulla-Britt Norberg
Gärdet Mularp
52191 Falköping
BG nummer: 5728-7815